Communicatie binnen Talentencampus Venlo

Communicatie binnen Talentencampus Venlo

In de TCV wordt een reeks van communicatiemiddelen ingezet om de driehoek kind-ouders-school goed met elkaar te verbinden: zo hebben we de TCV-ouder app voor de ouders van elke groep, met daarin berichtjes en foto’s specifiek over die groep; ook om afspraken te maken en urgente berichten door te geven. Soms wordt hier ook e-mail nog voor gebruikt, en ook de telefoon: even persoonlijk contact over iets dat belangrijk is in die driehoek ouders-kind-school.
 We attenderen ouders erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn dat de communicatie met school goed verloopt. Mocht het nodig zijn dat ouders ondersteuning nodig  hebben bij oudergesprekken, dan zijn ouders zelf verantwoordelijk om deze ondersteuning te organiseren (tolk dan wel behulpzame kennis of familielid).

We hebben de website TCV met daarin opgenomen de schoolgids; dan de Nieuwsbrief voor ouders om hen te berichten over belangrijke ontwikkelingen, afspraken en data. Studiedagen en overige vrije dagen voor leerlingen staan opgenomen in het “bijdehandje”. 

En natuurlijk zijn er rapportgesprekken en in het speciaal onderwijs de OPP-besprekingen. 

Ook is een aantal ouderavonden georganiseerd: aan het begin van het schooljaar een algemene informatieavond; in oktober is er de jaarlijkse avond voor ouders van schoolverlaters, op die avond kan uit een aantal workshops, aangeboden door het V(S)O, gekozen worden. Ook in oktober/ november zijn er gesprekken van ouders en leerkrachten om te bespreken hoe de leerling de start gemaakt heeft. 

Daarnaast is er elk jaar een ouderavond gericht op bepaalde inhoudelijke thema’s. Deze kan zijn verzorgd door zowel TCV-medewerkers als externe organisaties.