Communicatie binnen Talentencampus Venlo

Communicatie binnen Talentencampus Venlo

Vanuit Talentencampus Venlo wordt een aantal communicatiemiddelen ingezet om de driehoek kind-ouders-school goed te laten functioneren:
-oriënterende- en aanmeldgesprekken
-startgesprekken in de eerste weken van het schooljaar
-rapportgesprekken
-OPP-gesprekken (OPP = ontwikkelingsperspectiefplan)
-TCV-ouderapp Kwieb
-ouderavond met een inhoudelijk thema
-jaarlijkse schoolverlatersouderavond voor leerjaar 7 en 8 in samenwerking met het voortgezet (speciaal) onderwijs
-website TCV met daarin opgenomen de schoolgids
-de Nieuwsbrief voor ouders om hen te berichten over belangrijke ontwikkelingen, afspraken en data
-‘Bijdehandje’ met data van studiedagen en overige vrije dagen voor leerlingen
-gesprekken op initiatief van ouders.

Voortgangsgesprekken
Oriënterende en aanmeldgesprekken, startgesprekken, rapportgesprekken en OPP-gesprekken zijn gericht op de voortgang van het kind. Wij vinden het belangrijk dat de communicatie in deze gesprekken goed verloopt. We attenderen ouders erop dat zij hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Ouders die ondersteuning nodig hebben bij oudergesprekken vragen we deze ondersteuning zelf te organiseren (tolk dan wel een behulpzame kennis of familielid). Ook is het mogelijk een beroep te doen op de organisatie Groen licht. Zij bieden tolkendiensten kosteloos aan. Zie hiervoor www.groenlichtnml.nl