De organisatie van ons onderwijs en ontwikkeling

De organisatie van ons onderwijs en ontwikkeling

Binnen Talentencampus Venlo starten we in het schooljaar 2023 -2024 met 31 basisgroepen. 
De leerlingen binnen het basisonderwijs worden zoveel mogelijk op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau in een basisgroep geplaatst.
Binnen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs worden leerlingen op basis van ontwikkelingsniveau, leeftijd en uitstroomperspectief van de leerling bij elkaar geplaatst in een basisgroep. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) speelt hierin een belangrijke rol.
Wij hanteren binnen de diverse schooldelen geen vaste leerlingenaantallen. De ondersteunings- en begeleidingsvraag van de leerlingen in de diverse groepen bepalen of er nog een leerling bij kan worden geplaatst of juist niet. De groepen in het basisonderwijs zijn wel groter dan de groepen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. (Er wordt geen vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders).
De TCV organisatie en inrichting 

De aansturing van de Talentencampus vindt plaats vanuit een gezamenlijk managementteam o.l.v. een driehoofdige directie
Medewerkers Talentencampus Venlo 2023-2024

De schooltijden waarop onderwijs wordt gegeven zijn in de link hieronder te vinden.
Schooltijden Talentencampus Venlo

Binnen de Talentencampus werken wij bovendien met allerlei vormen van ondersteunende diensten. (De TCV maakt geen gebruik van sponsering door derde
Ondersteunende diensten 

 Opvang
Voorschoolse opvang Opvang voor schooltijd wordt geregeld door de TCV kinderopvang (Spring kinderopvang en PSW kinderopvang), in het TCV-gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang Opvang na schooltijd wordt geregeld door de TCV kinderopvang (Spring kinderopvang en PSW kinderopvang),  in het TCV-gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er wordt tijdens vrije dagen en schoolvakanties opvang verzorgd.

Sport en Beweging
Kinderen die graag willen sporten en bewegen maar niet weten welk sportaanbod aansluit bij zijn/haar mogelijkheden kan via een Beweegmakelaar van Iedereen Kan Sporten doorgeleidt worden naar een passend aanbod. (dit is alleen van toepassing voor de SO leerlingen)