De organisatie van ons onderwijs en ontwikkeling

De organisatie van ons onderwijs en ontwikkeling

Binnen Talentencampus Venlo starten we in het schooljaar 2022 -2023 met 30 basisgroepen. 
De leerlingen binnen het basisonderwijs worden zoveel mogelijk op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau in een basisgroep geplaatst.
Binnen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs worden leerlingen op basis van ontwikkelingsniveau, leeftijd en uitstroomperspectief van de leerling bij elkaar geplaatst in een basisgroep. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) speelt hierin een belangrijke rol.
Wij hanteren binnen de diverse schooldelen geen vaste leerlingenaantallen. De ondersteunings- en begeleidingsvraag van de leerlingen in de diverse groepen bepalen of er nog een leerling bij kan worden geplaatst of juist niet. De groepen in het basisonderwijs zijn wel groter dan de groepen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
De TCV organisatie en inrichting 

De aansturing van de Talentencampus vindt plaats vanuit een gezamenlijk managementteam o.l.v. een driehoofdige directie
Medewerkers Talentencampus Venlo 2022-2023

Binnen de Talentencampus werken wij bovendien met allerlei vormen van ondersteunende diensten.
Ondersteunende diensten