De uitstroom van onze leerlingen

De uitstroom van onze leerlingen

Na acht leerjaren onderwijs gaan de kinderen normaal gesproken naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit een aantal scholen. We proberen de kinderen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren. De ouders worden ook op een voorlichtingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden.
De leerlingen van leerjaar 8 basisonderwijs en de leerlingen van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met de uitstroomverwachting VMBO basis of hoger nemen deel aan de centrale eindtoets.
De schoolverlaters van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen ook nog een intelligentieonderzoek.
Vóór de uitslag van de centrale eindtoets ontvangt u van ons een uitstroom advies voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.
De resultaten van de centrale eindtoets publiceren wij jaarlijks op onze website en schoolgids. 

Uitstroom van de leerlingen van TCV basisonderwijs 2019-2020 

Uitstroom van leerlingen TCV sbo 2019-2020 

Uitstroom schoolverlaters TCV speciaal onderwijs ZML en gedrag 2019-2020