Downloads

Downloads

Samenwerkende stichtingen binnen de Talentencampus Venlo
• Onderwijsstichting Fortior
https://www.fortior.nl/page/247/Algemeen
• Onderwijsgroep Buitengewoon
http://www.ogbuitengewoon.nl/onderwijsgroep-buitengewoon/onderwijsgroep-buitengewoon/
• Spring kinderopvang
https://www.spring-kinderopvang.nl/over-spring/

• Bibliotheek op school
https://www.bibliotheekvenlo.nl/onderwijs/basisonderwijs/de-bibliotheek-op-school.html

• GGD Noord-Limburg
https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg

• Jeugdhulp gemeente Venlo
https://www.venlo.nl/jeugdhulp

• Gemeente Venlo Kind pakket
https://www.venlo.nl/kindpakket


TCV documenten downloads

• Anti-Pestbeleid Talentencampus Venlo
Anti-pestprotocol 2019-2020
• Verzuimbeleid en verlofaanvraag
Verzuimbeleid TCV

• Klachtenregeling en onderwijsgeschillen
-Algemeen: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
-Fortior: https://www.fortior.nl/bestanden/410/2015-06-08—Klachtenregeling-Fortior-2015-2016.pdf
-OG Buitengewoon:
07-I-Klachtenregeling Onderwijsgroep Buitengewoon Deel I
07-II-Klachtenregeling Onderwijsgroep Buitengewoon Deel II
-Spring: https://www.spring-kinderopvang.nl/over-spring/kwaliteit/klachten/

• Gedragscode
Gedragscode Omgaan met Elkaar

• Veiligheidsbeleid
Veiligheidsplan

• Privacybeleid TCV
Privacy_Schoolgids

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• Vervoersprotocol Talentencampus Venlo
Vervoersprotocol Talentencampus Venlo