Downloads

Downloads

Samenwerkende stichtingen binnen de Talentencampus Venlo
• Onderwijsstichting Fortior
https://www.fortior.nl/
• Onderwijsgroep Buitengewoon
http://www.ogbuitengewoon.nl/onderwijsgroep-buitengewoon/onderwijsgroep-buitengewoon/
• Spring kinderopvang
https://www.spring-kinderopvang.nl/

• Bibliotheek op school
https://www.bibliotheekvenlo.nl/onderwijs/basisonderwijs/de-bibliotheek-op-school.html

• GGD Noord-Limburg
https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg

• Jeugdhulp gemeente Venlo
https://www.venlo.nl/jeugdhulp

• Gemeente Venlo Kind pakket
https://www.venlo.nl/kindpakket


TCV documenten downloads

• Anti-Pestbeleid Talentencampus Venlo
Anti-pestprotocol 2019-2020
• Verzuimbeleid en verlofaanvraag
Verzuimbeleid TCV

• Klachtenregeling en onderwijsgeschillen
-Algemeen:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
-Fortior:
Klachtenregeling
-OG Buitengewoon:
Klachtenregeling
-Spring:
Klachtenregeling

-Vertrouwenspersonen TCV
Wat doet de vertrouwenspersoon

• Gedragscode
Gedragscode Omgaan met Elkaar

• Veiligheidsbeleid
Veiligheidsplan

• Privacyreglement TCV (de TCV maakt gebruik van het privacybeleid van OGBuitengewoon)
Privacy_Schoolgids

Privacyverklaring OGB (SO)
Privacyverklaring Fortior (Bao en Sbo)

 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• Vervoersprotocol Talentencampus Venlo
Vervoersprotocol Talentencampus Venlo