Talentencampus Venlo, ontstaan, missie en visie

Talentencampus Venlo, ontstaan, missie en visie


Ontstaan (waar komen we vandaan)
De stichting Talentencampus Venlo is ontstaan vanuit een bestuurlijke samenwerking van een drietal organisaties. De onderwijsstichtingen OG Buitengewoon (speciaal onderwijs), Fortior (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) en Spring kinderopvang.

De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van een samenwerkingsverband van de onderwijs-, kinderopvang- en andere voorzieningen die gevestigd zijn in de Talentencampus Venlo, zodanig dat sprake is van een samenhangend geheel van krachtige leeromgevingen voor een onbelemmerde brede talentontwikkeling en sociale integratie van kinderen van 0 tot circa 13 jaar.

Lees verder voor meer informatie van de betrokken stichtingen.

Missie (waar staat de TCV voor)
De missie van de TCV geeft de ambitie en richting aan waarmee wij werken. Het geeft het bestaansrecht van onze organisatie aan en is daarmee het fundament van de organisatie. De buitenwereld die de missie leest, weet direct waar de organisatie voor staat en wat nagestreefd wordt.

Missie: De TCV wil een samenhangend geheel van krachtige leeromgevingen bieden voor een onbelemmerde, brede talentontwikkeling en sociale integratie van kinderen van 0 tot ca.13 jaar. Dat gebeurt in een veilige omgeving waarin ontmoeting en samen leren centraal staan. Door zelf als TCV medewerkers zelfverzekerd, krachtig en competent steeds een volgende stap te kunnen en willen zetten, helpen we kinderen ‘eruit te halen wat erin zit’ en geven we echt passend onderwijs vorm.

De betrokkenheid en participatie van ouders/verzorgers is daarbij optimaal; partnerschap met ouders/verzorgers is noodzakelijk om de kansen op een goede ontwikkeling van kinderen te vergroten. De driehoeksrelatie kind – TCV medewerker – ouder is een relatie die door de TCV actief wordt ingezet.

 Visie (waar gaan we naar toe)
Het beleid van de Talentencampus Venlo concentreert zich rond de bijna filosofische uitspraak‘ betrokken en vernieuwend professionele samenwerking, vorm geven’. Daarbinnen staan de kernwaarden kennis, samenleving, professionaliteit, ontwikkeling en relatie centraal.