Terugblik TCV in schooljaren

Terugblik op schooljaar  2021-2022 in de Talentencampus Venlo 

We zijn aan het jaar 2021-2022 begonnen met ambities en doelstellingen zoals verwoord in het Jaarplan TCV. Dat Jaarplan is gericht op zowel het onderwijs als de kinderopvang in de TCV. Nu, na afronding van dit jaar wordt in deze terugblik kort en bondig op een rij gezet hoe deze doelstellingen in praktijk gebracht zijn.

Terugblik TCV schooljaar 2021-2022