Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De Talentencampus Venlo handelt volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onze meldcode is gebaseerd op het basismodel Meldcode dat ontwikkeld is door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en de uitwerking daarvan door OG Buitengewoon en Fortior.

Bekijk hier de meldcode en het stappenplan ( Meldcode).