Anti-pestprotocol

Anti-pestprotocol

Pesten is een maatschappelijk probleem en komt helaas veel voor op scholen, ook bij ons. Wij willen
kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin ze zich zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Daarom zien we het als onze taak dit probleem aan te pakken. Vandaar het opstellen
van een pestprotocol.

Anti-pestprotocol