Ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen Talentencampus Venlo

Ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen Talentencampus Venlo

Het realiseren van onze ambitie is alleen mogelijk met betrokken en kwalitatief goede medewerkers. Binnen de Talentencampus bieden wij onze medewerkers veel mogelijkheden tot coaching, begeleiding en scholing. Bij de keuze voor scholing en begeleiding staan persoonlijke ontwikkeling en realisatie van onze organisatiedoelstellingen centraal.
We werken met een gesprekkencyclus waarin cyclisch volgen van en sturen op persoonlijke ontwikkeling en  functioneren een belangrijke plek innemen. Deze cyclus wordt gevolgd door een cyclus van beoordelen.
We zijn momenteel bezig om binnen de Talentencampus een en dezelfde cyclus te hanteren.  Tot dat moment geldt voor elke medewerker de cyclus vanuit zijn/ haar moeder organisatie.

Lees verder: ontwikkeling van personeel Talentencampus