Ambitie Talentencampus Venlo

Ambitie Talentencampus Venlo

  1. De TCV wil krachtige leeromgevingen creëren voor de ontwikkeling van de talenten van een brede groep kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Krachtigere leeromgevingen dan elk van de betrokken moederorganisaties afzonderlijk kan realiseren. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de ruimtelijke, sociale of verdergaande integratie van kinderen die eerder naar aparte speciale voorzieningen gingen. Die integratie leidt tot een meer of minder frequente ontmoeting van kinderen met elkaar. Die ontmoeting kan verschillende vormen aannemen: samen vieren en van elkaar genieten, met elkaar meeleven, samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen, samen werken om een bepaald doel te bereiken.
  2. De Campus biedt in samenhang kinderdagopvang, voorschoolse educatie, onderwijs en buitenschoolse opvang aan. In traditionele c.q. juridische termen: kinderdagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
  3. Die samenhang maakt het mogelijk ouders en kinderen sluitende dag arrangementen te bieden: er is een soepele overgang van het ene naar het andere onderdeel van zo’n arrangement zonder ‘gesjouw’ met kinderen.
  4. De TCV ontwikkelt zich tot een kenniscentrum voor onderwijsgevenden en ouders; het is een vindplaats voor antwoorden op ontwikkelvraagstukken en levert daarbij deskundige hulp.
Note: (ambitie in relatie tot missie en visie): De activiteiten van de TCV zijn gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij kinderen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de professionalisering, in relatie tot de effecten op de (leer)opbrengsten, een belangrijke plaats in. Daarbij geldt dat er bij het werken aan de opbrengsten aandacht is voor het welbevinden (geluk) van zowel de kinderen, hun ouders/verzorgers als de medewerker.